Zapraszamy pracowników UMCS na warsztat pn. „Zrozumieć autyzm - Uczelnia neuroróżnorodna”

[Grafika. Ilustracja kolorowa. Plakat - zaproszenie na warsztat pod tytułem „Zrozumieć autyzm - Uczelnia neuroróżnorodna” skierowany do pracowników UMCS, który odbędzie się w terminie 29.04.2021 r. w godz. 13:00-16:00. Na górze plakatu znajduje się: logo "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój", flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz logo "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny". Poniżej, po lewej stronie plakatu, znajduje się logo "Język Autyzmu 2021". W centralnej części plakatu znajdują się najważniejsze informacje na temat warsztatu. Na dole plakatu umieszczono informację, że warsztat realizowany w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz logo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także logo Akademickiego Centrum Wsparcia.]

Spotkanie odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. w godz. 13:00-16:00 na platformie MS Teams.

Poruszane zagadnienia:

 • Koncepcja neuroróżnorodności
 • Autyzm – stereotypy (ćwiczenie w grupach)
 • Autyzm vs spektrum autyzmu – fakty i mity
 • Osoby autystyczne w przestrzeni wyższej uczelni
 • Społeczny model niepełnosprawności
 • Innowacja społeczna „Studia neuronietypowe”
 • Wysoka stawka – autystyczny potencjał

Eksperci uczestniczący w warsztacie:

mgr Anna Janiak – pedagożka specjalna, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami autystycznymi. Prezeska i koordynatorka programowa Fundacji FIONA, gdzie osobiście realizuje m.in.: zajęcia dla młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu; konsultacje, szkolenia i warsztaty oraz grupę wsparcia dla rodziców; szkolenia i warsztaty dla nauczycieli; warsztaty dla młodzieży szkolnej, w szczególności z klas, w których uczą się osoby w spektrum autyzmu; również konsultacje, superwizje i szkolenia w ramach współpracy m.in. z Fundacją Dziecko w Centrum, Centrum Wspierania Relacji, Strefą Dobrych Emocji. Prelegentka na konferencja i seminaria, współorganizatorka konferencji: „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”, „Autyzm w szkole”, „Do twarzy mi nie tylko w niebieskim”. Innowatorka społeczna – pomysłodawczyni i współautorka rozwiązań: „Rodzinne autonomie samodzielności”, „Niebiesko-niebiescy – zmiana sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w relacji z Policją w sytuacji kryzysowej”, „Praca na potencjałach potencjałem do pracy”. Stworzyła autorski model aktywizacji społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu, który od 2015 wdraża w Spółdzielni Socjalnej FURIA. Społecznie zaangażowana w inicjatywę obywatelskiej „Chcemy całego życia!”.

mgr Weronika Janiak – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Politologii (tamże). Redaktorka portalu „Niebieska-Fala” – serwisu informacyjnego Fundacji Aktywnych FURIA. Stała współpracowniczka m.in. gdańskiego Wydawnictwa Harmonia, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Wydawnictwa Pedagogicznego oraz Wydawnictwa Linia. Współautorka książki o spektrum autyzmu, która będzie wydana przez Wydawnictwo Natuli w tym roku. Od 2015 roku związana z poznańskimi organizacjami: Fundacją FIONA i Fundacją Aktywnych FURIA – współtwórczyni projektów „Niezafiksowani”, „Jesteśmy”, współautorka poradników wydanych w ramach inkubatora Wielkopolskich Innowacji Społecznych „Tłumacz /adwokat społeczny / Asystent osoby z ASD” (Fundacja Aktywnych FURIA). Konsultant merytoryczny w poznańskim Centrum Wspierania Relacji, redaktor merytoryczny poradnika wydanego w ramach projektu „Lekcja Akceptacji. Poznaj, zrozum, zaakceptuj”, prowadzonego przez poznańską Fundację Na Niebiesko. Współprowadząca wyjazdowe warsztaty dla rodziców osób w spektrum autyzmu. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze spektrum autyzmu, szczególnie – podmiotowości osoby ze spektrum, motywacji w spektrum autyzmu, różnic poznawczych u osób neurotypowych i autystycznych. Administratorka grupy Kobiety ze spektrum autyzmu na portalu Facebook.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.
Po dokonaniu zgłoszenia zostanie przesłany link do spotkania.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Dostępny UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Akademickim Centrum Wsparcia UMCS i Zespołem ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS.

Kontakt:

p. Anna Jędrzejewska - koordynator projektu
Biuro Projektu – Dom Studencki „Ikar”,
ul. Czwartaków 15, pok. 8, 20-045 Lublin
telefon: +48 81 537 55 32
e-mail: a.jedrzejewska@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  22 kwietnia 2021