Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Komunikaty dla studentów
rejestrujących się na zajęcia wychowania fizycznego
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 • Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w terminie 1-5 października 2020 r. Początek zapisów od godziny 8.00 w dniu 01.10.2020 r.
 • Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym i online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Office Teams.
 • Studenci mający zwolnienia z praktycznych zajęć wychowania fizycznego zapisują się na „zajęcia teoretyczne”, realizowane w trybie online.
 • Wybór trybu realizacji zajęć pozostaje decyzją indywidualną studentów.
 • Zajęcia stacjonarne i online będą odbywać się od dnia 5 października 2020 r., zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, dostępnym na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Studenci zarejestrowani w systemie USOSweb na zajęcia realizowane w trybie online i stacjonarnym zobowiązani są zarejestrować się na platformie Office Teams przed rozpoczęciem zajęć w terminie jw. Instrukcja rejestracji na platformie Office Teams znajduje się na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów, nie są przepisywane.
 • Studenci, studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego, zapisują się na dwa różne przedmioty /profile/; samodzielnie zapisują się na pierwszy przedmiot /profil / do wybranej grupy w USOSweb i zgłaszają się drogą telefoniczną lub mailową do CKF UMCS celem zapisu przez pracownika administracyjnego na drugi przedmiot/profil. Adresy email oraz nr telefonów na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS
dr Tomasz Bielecki

  Aktualności

  Data dodania
  29 września 2020