Wybory elektorów - pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS

informuje

nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,

że

w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 10.00
w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii

odbędą się wybory elektorów do Kolegium Elektorów w grupie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatów na elektorów można zgłaszać

w sali 311

w następujących terminach

3 marca br. w godz. 11.00-13.00
4 marca br. w godz. 10.00-11.00
5 marca br. w godz. 11.00-13.00
6 marca br. w godz. 10.00-12.00
10 marca br. w godz. 11.00-13.00

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy oraz zgodę kandydata na kandydowanie.

Kandydatem na elektora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (22 kwietnia 2020 r.).


Wydziałowa  Komisja Wyborcza

  Aktualności

  Data dodania
  5 marca 2020