Wolność niejedno ma imię – społeczeństwo, gospodarka, polityka, filozofia i prawo

19.05.2015

Galeria z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wolność niejedno ma imię – społeczeństwo, gospodarka, polityka, filozofia i prawo, która odbyła się 15 maja 2015. Organizatorzy: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Ekonomiczny UMCS oraz Wydział Politologii UMCS. Autor zdjęć: mgr Stanisław Żukowski