Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na zebranie naukowe w czwartek 28 maja o godz. 12.00, w sali Rady Wydziału („Stara Humanistyka" UMCS, parter), na którym dr hab. Dariusz Gawin wygłosi wykład pt. Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976. Po wykładzie przewidujemy dyskusję.

Abstrakt

Tytuł wykładu nawiązuje do najnowszej książki Dariusza Gawina. "Wielki zwrot" to historia ewolucji lewicowej niezależnej myśli opozycyjnej w Polsce od Października ‘56 do powstania KOR-u w 1976 roku. Przezwyciężenie komunistycznej opresji wymagało od polskich inteligentów o lewicowych poglądach nie tylko odejścia od marksizmu lecz także wypracowania nowego języka, który jednocześnie opisze ich położenie i przygotuje grunt do zmian. W trakcie tych poszukiwań niepokorni lewicowi inteligenci zaczęli nawiązywać kontakty ze środowiskami katolickimi, przede wszystkim z osobami skupionymi wokół warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, i doceniać znaczenie Kościoła w walce z totalitarnym systemem. Wypracowana wówczas teoria społecznej samoorganizacji bardzo dobrze sprawdziła się w praktyce, nie tylko przyczyniając się do obalenia komunizmu, ale też stając się „trwałym elementem współczesnej myśli społecznej i filozofii politycznej w skali globalnej”.

Informacja o prelegencie

Dr hab. Dariusz Gawin jest pracownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią filozofii politycznej i historią idei. Zasiada w kolegium redakcyjnym rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. Jest członkiem Rady Programowej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Rady Fundacji Szkoła Liderów, oraz Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (w latach 2007–2008). Dariusz Gawin jest autorem 5 monografii i licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, redaktorem i współredaktorem czterech prac zbiorowych.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd OL PTS 

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2015