VI Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne: Sztuka TheART

W dniach 27-28 maja 2017 roku odbędzie się w Warszawie VI Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne: Sztuka TheART. Partnerem wydarzenia jest Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

Zapraszamy do współpracy badaczy-humanistów, psychologów, terapeutów i lekarzy-psychiatrów, osoby twórcze z doświadczeniem kryzysu psychicznego, artystów, warsztatowców oraz ośrodki naukowo-badawcze, galerie, kina i teatry, instytucje zainteresowane relacjami partnerskimi i innymi rodzajami współpracy. 

Oficjalna strona konferencji i jednocześnie wizytówka naszej prawie dwuletniej aktywności dostępna jest po adresem https://otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne.wordpress.com/.

Jesteśmy przekonani, że praktyki artystyczne oraz teorie sztuki pełnią istotną rolę w szeroko pojmowanej filozofii psychiatrii. W związku z tym w czasie VI OSF-P: Sztuka TheART chcemy wziąć na warsztat i poddać refleksji m.in. takie tematy, jak:

 • Analizy patograficzne
 • Praktyka artystyczna jako forma terapii
 • Zdolności twórcze a zaburzenia psychiczne
 • Sztuka a zrozumienie szaleństwa
 • Sztuka jako źródło wiedzy na temat zdrowia psychicznego
 • Historyczne przedstawienia obłędu w sztuce i literaturze
 • Język obłędu a język literatury
 • Czy można pokazać szaleństwo?
 • Trauma aktora a granice wolności reżysera
 • Społeczna rola sztuki
 • Wykluczenie sztuki i w sztuce
 • Sztuka zaangażowana

Zespół organizacyjny VI OSF-P 
Jakub Tercz - kierownik
Andrzej Kapusta - opiekun merytoryczny

  Aktualności

  Data dodania
  18 maja 2017