V Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

V Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME – „Filozofia i sztuka życia”, Lublin, 27-28 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: http://www.konferencja-episteme.pl

Termin „episteme” oznacza z języka greckiego ‘poznanie o charakterze naukowym’, ‘wiedzę’. Proces poznawania i zdobywania wiedzy zachodzi przez cały czas i prowadzi do wnikliwego poznania otaczającej rzeczywistości. Bez zgłębiania wiedzy, logicznego myślenia i dochodzenia do przeróżnych wniosków, nie byłoby możliwe tworzenie kultury i nauki, które kształtują ludzkie życie, a także służą wyjaśnianiu i zrozumieniu zjawisk zachodzących  w świecie.

V Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME to wyjątkowe wydarzenie, organizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konferencja, której głównym celem jest przede wszystkim rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie między innymi: filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki wpisała się na stałe w roczny kalendarz spotkań filozoficznych środowisk naukowych. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki.

Obecnie filozofowanie jest niezwykle popularne, głównie ze względu na szczególny czas w historii ludzkich dziejów. Dynamiczny rozwój otaczającej nas rzeczywistości, rozwój takich idei jak konsumpcjonizm, hedonizm materialistyczny czy postmodernizm wymaga tworzenia nowych myśli, koncepcji, a także przedefiniowania zastanych problemów i stanowisk. Podczas Konferencji pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz pasjonaci nauk filozoficznych i społecznych będą mieli okazję wymienić się wiedzą, doświadczeniem, a także nakreślić nowe płaszczyzny badawcze związane z niezwykle szerokim wymiarem omawianych zagadnień.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich pasjonatów tematu. 

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2017