Technologia a poznanie - zmiana terminu konferencji

Koło Kognitywistyki UMCS serdecznie zaprasza na trzecią edycję cyklu konferencji Mózg-Myśl-Maszyna "Technologia a poznanie", która odbędzie się w dniach 23-24 października 2015r., na Wydziale Informatyki UMCS.
 

W tym roku chcemy przyjrzeć się relacji między technologią a poznaniem z perspektywy nauk humanistycznych, kognitywnych, społecznych i technicznych. Technologię rozumiemy zarówno jako maszyny, materialne wytwory kultury człowieka, jak i techniki, kulturowo uwarunkowane sposoby działania. Zamierzamy ją odnieść do problemu poznania, rozumianego jako problem procesów poznawczych i ich wytworu, czyli wiedzy.
 
Przykładowe tematy badawcze obejmują takie zagadnienia jak:
 • Interakcję człowiek-komputer (human-computer interaction)
 • Użyteczność (usability)
 • Neuronalne uwarunkowania technik (np. czytania, liczenia)
 • Technologia w koncepcji umysłu rozszerzonego, rozproszonego, usytuowanego
 • Artefakty poznawcze
 • Technologie a ekonomia procesów poznawczych
 • Determinizm technologiczny
 • Kognitywne i społeczne badania nad nauką i technologią
Zasady uczestnictwa: należy wypełnić formularz http://goo.gl/BF7Wr4 do dnia 4.10.2015r. Przewidywany czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut. Zapraszamy także do zgłaszania propozycji posterów.
 
Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 75 zł i obejmuje koszty posiłków, materiałów konferencyjnych oraz imprezy towarzyszącej.
 
Informacja o akceptacji zgłoszeń oraz szczegóły dotyczące opłat konferencyjnych zostanie wysłana mailowo do uczestników 11.10.2015r.
 
Poprzednie dwie konferencje: Dwa lata temu stawialiśmy pytanie o to, czy mózg jest nieprzekraczalną granicą umysłu, czy jedynie jego elementem „Mózg- granica czy narzędzie umysłu?” http://goo.gl/1Lko4p, a w zeszłym roku rozważaliśmy procesy podejmowania decyzji „Algorytm a heurystyka w badaniach nad umysłem” http://goo.gl/dezGj6.
 
Bieżące informacje związane z konferencją będą też publikowane także na stronie Koła Kognitywistyki UMCS: http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/
 
Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na fanpage’u Koła na stronie Facebook oraz na stronie Koła.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji mmm.konferencja@gmail.com

 

Zapraszamy do przysyłania zgłoszeń!

   

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  11 maja 2015