Światowy Dzień Jakości

Od ponad 30 lat w drugi czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Jakości. Święto zostało zainicjowane przez trzy główne międzynarodowe organizacje ds. jakości, tj. Europejską Organizację Jakości, Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Jakości oraz Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów. Jego celem jest podniesienie jakości w różnych branżach, a tym samym w oczach odbiorców, użytkowników oraz firm, instytucji i organizacji.

O znaczeniu jakości w życiu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz nieustannym jej podnoszeniu mówi prof. dr hab. Dorota Kołodyńska pełniąca funkcję Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2020