Stypendium im. Piotra Mroczyka - nabór wniosków do 6 października 2017

Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa został utworzony i jest corocznie przyznawany przez Fundację „Zacny Uczynek”.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub dla doktorantów zdobywających wykształcenie z zakresu: dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych lub filozofii na UMCS. Z uwagi na działalność Patrona preferowanym kierunkiem jest dziennikarstwo.

Wniosek Kandydata powinien zawierać m.in.:

  • dane osobowe, tj. imię i nazwisko, kierunek studiów, numer albumu,
  • średnią ocen z IV roku jednolitych studiów magisterskich lub z I roku studiów II stopnia, lub rekomendację promotora i średnią ocen z poprzedniego roku w przypadku studiów III stopnia,
  • wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub organizacyjnych,
  • oświadczenie studenta/doktoranta o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, a w szczególności z warunkami zwrotu stypendium.

Wnioski należy składać w terminie do 6 października 2017 r, do godz. 15:00.:
- w wersji papierowej z załącznikami (udokumentowanymi osiągnięciami) do Biura Spraw Studenckich -Marta Wolińska, DS. Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 8,
- w wersji elektronicznej (wyłącznie wypełniony wniosek w pliku .doc) na adres marta.wolinska@umcs.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Spraw Studenckich:
Marta Wolińska
tel. (81) 537- 58-79
marta.wolinska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 września 2017