Spotkanie ekspertów poświęcone przyjazdom wykwalifikowanych migrantów do Polski

18.04.2017

W dniu 5 kwietnia w ramach międzynarodowego projektu badawczego Standardised Procedures for Recruiting, Promotion and Integration of Qualified Immigrants from Third-Countries in the Baltic Sea Region zorganizowane zostało spotkanie ekspertów poświęcone przyjazdom wykwalifikowanych migrantów do Polski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele warszawskich i lubelskich instytucji. Spotkanie poprowadzili: Pani Svenja Heinrich (CJD), Pan Dr Eckhart Muller-Bachman (CJD), Pani Dr Joanna Bielecka-Prus (UMCS) oraz Pani Dr Marzena Kruk (UMCS).

fot. Krzysztof Trojnar