Skład zespołu

W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS wchodzą:

Członkowie:

  • dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw.
  • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak
  • dr hab. Andrzej Kapusta
  • dr hab. Urszula Kusio, prof. nadzw.
  • dr Piotr Konderak
  • dr Dominika Polkowska
  • mgr Andrzej Stawicki
  • mgr Katarzyna Kiszczak (przedstawiciel pracodawców)
  • mgr Beata Fijołek (doktorantka)
  • Patryk Banaszkiewicz (student)
  • Karolina Dyznarowska (studentka)
  • Ireneusz Głuski (student)
  • Aleksandra Surma (studentka)
  • Paulina Szymczyk (studentka)
  • Ewelina Tatarczak (studentka)