Skład WZdsJK

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
od roku akademickiego 2021/2022 (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim):

 1. dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS - Dziekan, przewodniczący

Przedstawiciele Zespołów programowych

 1. dr Justyna Rynkiewicz
 2. dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 3. dr hab. Andrzej Ostrowski
 4. dr Dorota Tymura
 5. dr Elżbieta Szul
 6. dr Michał Nowakowski

Przedstawiciele nauczycieli – I i II stopień studiów

 1. dr hab. Barbara Tomczyk
 2. dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 3. dr Damian Winczewski
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 5. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak prof. UMCS
 6. dr hab. Mariola Kuszyk- Bytniewska
 7. dr hab. Jagoda Jezior
 8. dr hab. Grzegorz Polak
 9. dr Marzena Kruk

Przedstawiciele studentów:

 1. Zuzanna Grymuza
 2. Anna Mazurek
 3. Konrad Kołomański
 4. Natalia Janiczuk
 5. Magdalena Sykut
 6. Agata Bartnik
 7. Gabriela Stachyra
 8. Miłosz Ostrowski
 9. Maciej Pasternak
 10. Łukasz Skrzyński

Inne osoby:

 1. mgr Karolina Pierścińska, pracownik administracyjny – stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

Zespoły programowe