Zespoły programowe

Zespół programowy kierunku europeistyka profil praktyczny, forma studiów: stacjonarne, na kadencję 2020-2024, (przy czym studenci na kadencję 2020/2021; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim)

 1. dr hab. Andrzej Ostrowski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym
 3. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 4. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 5. dr Justyna Rynkiewicz
 6. dr Rafał Czekaj
 7. dr Andrzej Jekatetynczuk
 8. dr Karolina Podgórska
 9. mgr Michał Karapuda - przedstawiciel pracodawców
 10. Miłosz Ostrowski - przedstawiciel studentów
 11. Daniel Wolszczak - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku filozofia na kadencję 2020-2024, profil ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne (przy czym studenci na kadencję 2020/2021; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim)

 1. dr hab. Tomasz Stefaniuk - przewodniczący
 2. dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS
 3. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
 4. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 5. dr hab. Andrzej Ostrowski
 6. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 7. dr Krzysztof Rojek
 8. Martyna Król - przedstawiciel studentów
 9. Lizaveta Vahina - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku kognitywistyka na kadencję 2020-2024, profil ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne

 1. prof. dr hab. Jacek Paśniczek - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Marek Hetmański 
 3. prof. dr hab. Henryk Kardela
 4. dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 5. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 6. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS
 7. dr hab. Piotr Konderak
 8. dr hab. Barbara Tomczyk
 9. dr Marcin Rządeczka
 10. dr Anna Tychmanowicz
 11. Gabriela Stachyra  - przedstawiciel studentów
 12. Agata Bartnik - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku kreatywność społeczna na kadencję 2020-2024, Stopień I, profil ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne

 1. dr Dorota Tymura - przewodnicząca
 2. dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS
 3. dr hab. Jolanta Zdybel
 4. prof. dr hab. Teresa Pękala
 5. dr hab. Krzysztof Kosior prof. UMCS
 6. dr hab. Urszula Kusio prof. UMCS
 7. dr Ewa Lecka
 8. dr Anna Tychmanowicz
 9. dr hab. Małgorzata Kuśpit
 10. Konrad Kołomański - przedstawiciel studentów
 11. Marcelina Cieślak - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku socjologia na kadencję 2020-2024, Stopień I, profil praktyczny, forma studiów: stacjonarne

 1. dr Michał Nowakowski - przewodniczący
 2. dr Andrzej Juros
 3. dr Artur Wysocki
 4. dr Andrzej Jekaterynczuk
 5. dr Jarosław Chodak
 6. mgr Andrzej Stawicki
 7. dr Kamil Filipek
 8. dr Elżbieta Szul
 9. dr Krzysztof Markowski - przedstawiciel pracodawców
 10. Karol Pochroń - przedstawiciel studentów
 11. Anna Mazurek - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku zarządzanie w politykach publicznych na kadencję 2020-2024, Stopień I, profil praktyczny, forma studiów: stacjonarne

 1. dr Elżbieta Szul - przewodnicząca
 2. dr Michał Nowakowski
 3. dr Andrzej Juros
 4. dr Artur Wysocki
 5. dr Andrzej Jekaterynczuk
 6. dr Jarosław Chodak
 7. dr Kamil Filipek
 8. mgr Andrzej Stawicki
 9. mgr Wacław Czakon - przedstawiciel pracodawców
 10. Kaja Szurgot- przedstawiciel studentów
 11. Katarzyna Malicka - przedstawiciel studentów