Zespoły programowe

Zespół programowy kierunku europeistyka profil praktyczny, forma studiów: stacjonarne, od roku akademickiego 2021/2022, (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim) w składzie:

 1. dr Rafał Czekaj - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym
 3. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 4. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 5. dr hab. Andrzej Ostrowski
 6. dr Justyna Rynkiewicz
 7. dr Andrzej Jekatetynczuk
 8. dr Karolina Podgórska
 9. mgr Michał Karapuda - przedstawiciel pracodawców
 10. Miłosz Ostrowski - przedstawiciel studentów
 11. Daniel Wolszczak - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku filozofia profil ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne od roku akademickiego 2021/2022, (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim) w składzie:

 1. dr Justyna Rynkiewicz - przewodnicząca
 2. dr hab. Tomasz Stefaniuk
 3. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
 4. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 5. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
 6. dr hab. Andrzej Ostrowski
 7. dr Krzysztof Rojek
 8. Martyna Król - przedstawiciel studentów
 9. Lizaveta Vahina - przedstawiciel studentów
 10. dr Aleksandra Lato – przedstawiciel pracodawców

Zespół programowy kierunku kognitywistyka, profil ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne od roku akademickiego 2021/2022, (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim) w składzie:

 1. dr hab. Piotr Konderak - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jacek Paśniczek
 3. prof. dr hab. Marek Hetmański
 4. dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS
 5. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 6. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS
 7. dr hab. Barbara Tomczyk
 8. dr Marcin Rządeczka
 9. dr Anna Tychmanowicz
 10. Gabriela Stachyra - przedstawiciel studentów
 11. Agata Bartnik - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku kreatywność społeczna profil ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne od roku akademickiego 2021/2022, (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim) w składzie:

 1. dr Dorota Tymura - przewodnicząca
 2. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
 3. prof. dr hab. Teresa Pękala
 4. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
 5. dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 6. dr Grzegorz Bednarczyk
 7. dr Karolina Szcześniak
 8. dr Anna Tychmanowicz
 9. dr hab. Małgorzata Kuśpit
 10. Konrad Kołomański - przedstawiciel studentów
 11. Marcelina Cieślak - przedstawiciel studentów
 12. dr Aleksandra Lato – przedstawiciel pracodawców

Zespół programowy kierunku socjologia profil praktyczny, forma studiów: stacjonarne od roku akademickiego 2021/2022, (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim) w składzie:

 1. dr Michał Nowakowski - przewodniczący
 2. dr Artur Wysocki
 3. mgr Anna Dudkowski- Sadowska
 4. dr Andrzej Jekaterynczuk
 5. dr hab. Jagoda Jezior
 6. dr Karolina Podgórska
 7. dr Krzysztof Markowski - przedstawiciel pracodawców
 8. Anna Mazurek - przedstawiciel studentów
 9. Dorota Albera - przedstawiciel studentów

Zespół programowy kierunku zarządzanie w politykach publicznych, profil prakltyczny, forma studiów: stacjonarne od roku akademickiego 2021/2022, (przy czym studenci na rok akademicki 2021/2022; przedstawiciele studentów będą aktualizowani w każdym kolejnym roku akademickim) w składzie:

 1. dr Błażej Dyczewski - przewodniczący
 2. dr Andrzej Juros
 3. dr Krzysztof Grabczuk
 4. dr Elżbieta Szul
 5. mgr Andrzej Stawicki
 6. dr hab. Jarosław Chodak
 7. mgr Wacław Czakon - przedstawiciel pracodawców
 8. Gabriela Tarnowska - przedstawiciel studentów
 9. Katarzyna Malicka - przedstawiciel studentów