Seminarium: Hipoteza doliny niesamowitości - stanowiska teoretyczne i badania

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału FiS zainteresowanych kognitywistyką na spotkanie w ramach seminarium ogólnokognitywistycznego prowadzonego w Instytucie Filozofii UMCS. Majowe spotkanie zostanie poświęcone tematowi: "Hipoteza doliny niesamowitości - stanowiska teoretyczne i badania", który zaprezentuje dr hab. Paweł Łupkowski (Instytut Psychologii, UAM).

Seminaria kognitywistyczne to cykl spotkań z polskimi kognitywistami - filozofami, psychologami, językoznawcami i neurologami - którzy dzielą się z młodymi adeptami tej dyscypliny doświadczeniami badawczymi i warsztatowymi.

Czas i miejsce wydarzenia:

  • 10 maja, godz. 10.00, sala obrad Rady Wydziału FiS (nr 4 - parter, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Abstrakt

Hipoteza doliny niesamowitości - (Uncanny Valley Hypothesis; UVH) stwierdza, że obserwacja humanoidalnych robotów, które trudno odróżnić od ludzi spowoduje negatywną reakcję emocjonalną. Możemy sobie wyobrazić modele uporządkowane według rosnącego podobieństwa do człowieka na osi X i poziom odczuwanego komfortu na osi Y. Wraz ze wzrostem podobieństwa do człowieka obserwujemy rosnący komfort, aż do momentu natrafienia na model graniczny, dla którego poziom komfortu gwałtownie się obniży. Warto podkreślić, że UVH rozpatrywane jest zarówno na gruncie robotyki (interakcja człowiek-robot, robotyka społeczna) ale również wśród projektantów gier oraz autorów animacji komputerowych. UVH jest także interesująca z czysto poznawczej perspektywy, ponieważ jej badanie pozwala lepiej zrozumieć jak kategoryzujemy obiekty będące przedmiotem naszej percepcji. Z obszernego przeglądu badań nad UVH [Kätsyri i in. 2015] wyłania się obraz dalekiego od jednoznaczności wsparcia empirycznego. Powodem jest rozmaitość podejść teoretycznych oraz różnice metodologiczne prowadzonych badań. Celem mojego wystąpienia będzie przegląd i omówienie tych różnic oraz próba zaproponowania rozwiązań mających na celu ustalenie spójnego paradygmatu badań nad UVH.

Rekomendowana lektura

Kätsyri J, Förger K, Mäkäräinen M, Takala T. A review of empirical evidence on different uncanny valley hypotheses: support for perceptual mismatch as one road to the valley of eeriness. Front Psychol. 2015;6: 390.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00390/full

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2018