Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Szymborskiej-Dyrdy

DYREKTOR INSTUTUTU FILOZOFII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOZOFII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zawiadamiają, że w dniu

9 grudnia 2022 r. o godz. 11:00

w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Doroty Szymborskiej-Dyrdy

nt. „Filozofia posthumanizmu a praxis robotów w autach autonomicznych w aspekcie zderzenia międzykulturowych systemów Azji i Europy” 

promotor:

dr hab. Tomasz Kitliński – Margherita-von-Brentano-Zentrum, Freie Universitӓt Berlin,

recenzenci:

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz - II Wydział Psychologii, SWPS, Warszawa,
prof. dr hab. Roman Kubicki -
Wydział Filozoficzny, UAM, Poznań.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4).

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy do 8 grudnia 2022 r. do godz. 11:00 na adres emil.bartkiewicz@mail.umcs.pl

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Fotorelacja z wydarzenia

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2022