Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Stawickiego

DYREKTOR INSTUTUTU SOCJOLOGII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zawiadamiają, że w dniu

18 listopada 2022 r. o godz. 11:00

w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Andrzeja Stawickiego

nt. „Zmiana instytucjonalna i strategie adaptacji na polskich uniwersytetach” 

promotor:

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

promotor pomocniczy:

dr hab. Jarosław Chodak - Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK– Instytut Socjologii, UMK, Toruń,

dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW – Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, SGGW, Warszawa.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4).

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy do 17 listopada 2022 r. do godz. 12:00.na adres bartkiewicz@mail.umcs.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2022