Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcina Krawczyka

mgr inż. Emil Bartkiewicz

02.03.2020

13.01.2020 r. Dr Marcin Krawczyk złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako podmiot habilitujący wybrany do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcin Krawczyk wskazał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

11.02.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej przekazała wniosek dr. Marcina Krawczyka do Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

04.03.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcina Krawczyka

17.06.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie podjęła Uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w składzie:

  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Tadeusz Szubka – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie;
  2. Recenzent komisji – dr hab. Janusz Grygieńć – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  3. Recenzent komisji – dr hab. Magdalena Żardecka – Uniwersytet Rzeszowski w Warszawie;
  4. Recenzent komisji – prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
  5. Recenzent komisji – prof. dr hab. Beata Frydryczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  6. Sekretarz komisji – dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Lesław Hostyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

29.09.2020 r. Rada Doskonałości Naukowej na funkcję recenzenta w postępowaniu powołała dr hab. Magdalenę Żardecką z Uniwersytetu Rzeszowskiego w miejsce odwołanej dr hab. Agnieszki Nogal.

13.04.2021 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne oraz posiedzenie Komisji Habilitacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.05.2021 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wydała decyzję w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Krawczykowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.