Pierwsze kroki w User-Centered Design

W listopadzie oraz w grudniu 2018 roku grupa studentów kognitywistyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (kierowana przez doktor Aleksandrę Kołtun – Instytut Filozofii UMCS) Lubelska Grupa Badawcza oraz Koło Kognitywistyki UMCS na zlecenie kolektywu kilku.com utworzyli zespół badawczy pracujący w projekcie oznaczenia ciągów komunikacyjnych.

Zadaniem stojącym przed zespołem było przeprowadzenie wielu obserwacji i rozmów z użytkownikami parkingu CH Tatary. Studenci rejestrowali swoje zachowania, nagrywając obraz i dźwięk, analizowali także zachowania innych osób, zaznaczając na mapach ścieżki, jakimi poruszają się osoby korzystające z parkingu. Celem analiz było ustalenie sposobów radzenia sobie z przestrzenią, jakie wypracowali użytkownicy parkingu, by na podstawie wyników badań projektanci z kolektywu kilku.com mogli stworzyć nowy system informacji wizualnej.

14 grudnia 2018 r., w ramach podsumowania pracy studentów, odbyło się spotkanie pod tytułem „Dlaczego się gubimy? Czyli o wayfindingu i doświadczeniach użytkownika” z panią doktor habilitowaną Justyną Kucharczyk, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Pani Profesor odwiedziła Wydział Filozofii i Socjologii, by opowiedzieć członkom zespołu badawczego oraz członkom Koła Kognitywistyki UMCS o swojej pracy badawczej oraz doświadczeniach praktycznych przy projektowaniu systemu informacji wizualnej w placówkach takich jak: Park Śląski, Narodowa Orkiestra Polskiego Radia, Urząd Wojewódzki w Katowicach, lotnisko w Pyrzowicach oraz Centrum Kultury w Lublinie.

Wayfinding system, czyli system informacji wizualnej, jest efektem pracy ekspertów z wielu różnych dziedzin. Zanim projektanci podejmą decyzje o odpowiednich do danej placówki kolorach i kształtach informacji wizualnych, odbywają się szerokie konsultacje m.in. z psychologami, socjologami oraz przeprowadzane są badania terenowe, by odpowiedzieć na pytanie: z jakimi problemami spotykają się ludzie poruszający się w wyznaczonym miejscu. Na podstawie licznych obserwacji, map mentalnych utworzonych przez badanych, wywiadów z użytkownikami oraz innych metod opisywania doświadczeń, formułowane są wnioski dotyczące sposobów poruszania się w przestrzeni. Do ich analizy niezbędna jest wiedza o tym, jak przebiegają procesy poznawcze, dlaczego podmiot poznania zwraca uwagę na konkretne rzeczy w otoczeniu wypełnionym przeróżnymi bodźcami, czego szuka i w jaki sposób to robi, jak zapamiętuje i jakie sposoby radzenia sobie wypracowuje.

W celu zaprojektowania odpowiedniego systemu informacji wizualnej projektanci muszą poznać kategorie, jakie użytkownicy nakładają na przestrzeń, uzyskawszy te dane, mogą próbować je uzupełniać w sposób zrozumiały dla odbiorcy, a także modyfikować z uwzględnieniem możliwości poznawczych i potrzeb osób korzystających z danej przestrzeni, nie tylko sugerując się swoimi wizjami czy intuicjami. Stąd zaangażowanie kognitywistów w badania – nasza wiedza i metody badawcze pozwalają znaleźć problemy poznawcze, z jakimi spotykają się użytkownicy parkingu.
Już wkrótce mamy nadzieję zobaczyć wyniki naszej pracy w realnym działaniu, korzystając z zaprojektowanego na podstawie naszych badań systemu informacji wizualnej. Oczekujemy, że poruszanie się po parkingu będzie nie tylko wygodniejsze niż dotychczas, ale również bezpieczniejsze.

Do grupy badawczej należeli: Agnieszka Łazarska, Klaudia Tyman, Elena Jarmoła, Mariola Urbaniak, Anna Sędłak, Katarzyna Wojciechowska, Kamila Surma, Grzegorz Włodarski, Damian Wegiera, Damian Stawarz, Sebastian Gnat, Maciej Rauk, Anastazja Szuła.

Anastazja Szuła

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2019