Olimpiada Filozoficzna

Dziękujemy dyrektorowi Mariuszowi Saganowi i Urzędowi Miasta Lublin za środki finansowe na nagrody rzeczowe dla laureatów Eliminacji Okręgowych Olimpiady Filozoficznej

Dziękujemy Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION za środki finansowe na nagrody rzeczowe dla laureatów Eliminacji Okręgowych Olimpiady Filozoficznej

Dziękujemy Wydawnictwom Aletheia i PWN za ufundowanie nagród książkowych dla finalistów okręgowego etapu OF

Dziękujemy Redakcji czasopisma "Filozofuj!" za ufundowanie rocznej prenumeraty czasopisma dla finalistów EO OF

Dyżury sekretarza KOOF w Lublinie będą się odbywać do końca marca w każdy czwartek w godz. 9.30-11.30.

Lista finalistów i laureatów zawodów III stopnia XXXI OF

http://ptfilozofia.pl/

  Nazwisko  Imię Szkoła 
 F Błaszczak  Katarzyna  I Liceum im. Staszica w Lublinie 
 L Frelik  Tymon  Międzynarodowe Liceum im I.J. Paderewskiego w Lublinie 
 F Kalisiak Tomasz I Liceum im. Staszica w Lublinie 
 F Kowalczyk Katarzyna I Liceum im. W. Broniewskiego w Świdniku
 F Kułak Aleksandra I Liceum im. Staszica w Lublinie
 L Szymańska Wiktoria  I Liceum im. Staszica w Lublinie 
 L Wyszyński Bartłomiej XXI Liceum im. St. Kostki w Lublinie

 

Kontakt:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (powiaty: Ryki, Lubartów, Włodawa, Puławy, Łęczna, Opole Lubelskie, Świdnik, Kraśnik, Janów Lubelski, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Zamość, Zamość miasto, Krasnystaw, Chełm, Chełm miasto, Świdnik, Lublin);

Adres: 20-031 Lublin, pl. M.C. Skłodowskiej 4 p. 307, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, tel. (81) 537-27-15.

Skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie:

  • dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS – przewodniczący, konsultacje – czwartek: 11:30 – 13:00, p. 337 e-mail: lukasik@bacon.umcs.lublin.pl
  • dr Marcin Trybulec (UMCS) – wiceprzewodniczący, e-mail: marcin.trybulec@poczta.umcs.lublin.pl
  • dr Marcin Rządeczka (UMCS) – sekretarz, konsultacje: wtorki, 14.00 – 16.00, p. 307, e-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 081-537-27-15
  • dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS)
  • dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS)
  • dr Piotr Lipski (KUL)