Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Wiśniewskiego

mgr Anna Szlachetka

02.10.2017

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 uprzejmie informują, że w dniu

 11 października 2017 r. (środa)  o godz. 12.00

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Pawła Wiśniewskiego

Temat rozprawy: „Instytucjonalizacja zatrudnienia socjalnego w Polsce”

 

Promotor:      Dr hab. Stanisław Lachowski, prof. nadzw. – Instytutu Socjologii, UMCS,

 

Recenzenci:  Prof. dr hab. Miroslaw Grawiński – WSP, Warszawa,

 Dr hab. Dariusz Wadowski –  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

                                                            KULJPII, Lublin.

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/, ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.