Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Sieka

mgr Anna Szlachetka

06.03.2018

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 7 marca 2018 r.  o godz. 12.00

 w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Pawła Sieka

 nt: „Praca i dobrobyt a globalizacja w perspektywie papieskich encyklik społecznych.”

 

promotor:

dr hab. Jolanta Zdybel – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Rafał Matera, prof. nadzw. – Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, UŁ, Łódź,

dr hab. Witold Nowak, prof. nadzw. –  Instytut Historii, UR, Rzeszów.

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/, ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.