Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Lytovki

mgr Anna Szlachetka

13.08.2019

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 3 września 2019 r. o godz. 13:00

 w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Michała Lytovki

 nt: „Mainstream Medicine vs. Complementary and Alternative Medicine: From History to Modernity”

 

 

promotor:

dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

promotor pomocniczy:

dr hab. Jolanta Kociuba – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

prof. dr hab. Antonina Ostrowska– Instytut Filozofii i Socjologii, PAN, Warszawa

dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka –  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM, Toruń.

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.