Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Eryka Maciejowskiego

mgr Anna Szlachetka

19.08.2019

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu 

16 września 2019 r. o godz. 10:00 

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgra Eryka Maciejowskiego 

nt: „Libertańska filozofia polityczna w świetle koncepcji państwa minimalnego Roberta Nozicka. Próba analizy krytycznej’ 

 

promotor:

dr hab. Jolanta Zdybel – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Dorota Sepczyńska– Instytut Filozofii, UWM, Olsztyn

dr hab. Dariusz Juruś–  Instytut Studiów Międzykulturowych, UJ, Kraków.

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.