Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Smalej

mgr Anna Szlachetka

19.08.2019

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu 

18 września 2019 r. o godz. 09:00 

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Olgi Smalej 

nt: „Bezdzietność intencjonalna. Socjologiczna analiza zjawiska”

promotor:

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UW – Instytut Socjologii, UW, Wrocław,

dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM –  Instytut Socjologii, UAM, Poznań.

 

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.