Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Stali

mgr inż. Emil Bartkiewicz

26.11.2019

DYREKTOR INSTYTUTU FILOZOFII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOZOFII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zawiadamiają, że w dniu

11 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Natalii Stali

nt. „Joga w zachodnim ezoteryzmie. Droga do syntezy.” 

 promotor:

dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Anna Gomóła – Instytut Nauk o Kulturze, UŚ, Katowice,

dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP – Instytut Filozofii i Socjologii, UP, Kraków.

  

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.