Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Krzykały

mgr inż. Emil Bartkiewicz

25.01.2019

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 

6 lutego 2019 r.  o godz. 13.00

 

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Moniki Krzykały 

nt: „Estetyzacja Przeszłosći” 

 

promotor:

  • prof. dr hab. Teresa Pękala – Instytut Filozofii, Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

  • dr hab. Maria Popczyk, prof. nadzw. – Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński –  Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/,
ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.