Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Tużnik

mgr inż. Emil Bartkiewicz

06.11.2019

DYREKTOR INSTYTUTU FILOZOFII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOZOFII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zawiadamiają, że w dniu

20 listopada 2019 r. o godz. 16:00

w Sali Rady Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Tużnik

 nt: „Wstręt jako kategoria estetyczna” 

promotor:

prof. dr hab. Teresa Pękala – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL– Instytut Kulturoznawstwa, KUL, Lublin,

prof. dr hab. Iwona Lorenc – Instytut Filozofii, UW, Warszawa.

 Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.