Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rojka

mgr inż. Emil Bartkiewicz

06.02.2019

DZIEKAN

I  RADA  WYDZIAŁU  FILOZOFII  I SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU  MARII  CURIE-SKŁODOWSKIEJ  W  LUBLINIE

 

uprzejmie informują - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r., że w dniu

 

20 lutego 2019 r.  o godz. 11:00

 

w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Krzysztofa Rojka 

nt: „Wolność w kontekście determinizmu. Analiza porównawcza teorii N. Hartmanna i R.H. Kane`a”.

 

promotor:

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. nadzw. – Instytut Filozofii, UR, Rzeszów,

recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Gutowski – Instytut Filozofii, KUL, Lublin,

prof. dr hab. Andrzej Noras –  Instytut Filozofii, UŚ, Katowice.

 

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS /p. I, czytelnia humanistyczna/, ul. Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.