Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Lorka

mgr inż. Emil Bartkiewicz

07.09.2021

 

DYREKTOR INSTUTUTU SOCJOLOGII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

zawiadamiają, że w dniu

28 września 2021 r. o godz. 11:00

w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Kamila Lorka

nt. „Ochrona ludzi starszych na podstawie krajowego systemu prawnego.”

promotor:

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, UJK, Kielce,

dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR – Instytut Filozofii i Socjologii, UR, Rzeszów.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4) – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.