Nowa pozycja wydawnicza w Instytucie Filozofii

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Peter Lang ukazała się monografia dr hab. Marioli Kuszyk-Bytniewskiej A Social Onto-Epistemology (Berlin 2023). Onto-epistemologia społeczna to propozycja koncepcji łączącej problematykę epistemologiczną dotyczącą struktur wiedzy z problematyką ontologiczną dotyczącą struktur rzeczywistości społecznej. Autorka rozszerza pojęcie poznania w taki sposób, by odsłonić jego udział w tworzeniu rzeczywistości społecznej. W takim ujęciu poznanie jest ontycznym wymiarem bycia człowieka. DOI:10.3726/b20898

Dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska pracuje w Katedrze Estetyki i Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii UMCS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na pograniczu filozofii i socjologii na problematyce: racjonalności społecznej, intersubiektywności, doświadczenia, działania, nowoczesności i nowoczesnej tożsamości.  Jej głównym obszarem badawczym jest onto-epistemologia społeczna, którą lokuje w dziedzinie filozofii nauk społecznych.

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2023