Nagroda im. Rojszczaka dla młodych doktorów

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz czternasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, skierowany do młodych doktorów, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku.

Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za zadanie, jak informują organizatorzy Konkursu, promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowe Klubu na podstawie informacji własnych oraz przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2019 r. Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pienieżną (5000 zł).

Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów, wzór wniosku oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody:

Nagroda im. Artura Rojszczaka >>


Źródło:
Agnieszka Słowikowska
Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2019