Możliwość studiów magisterskich i doktoranckich w Brazylii - ogłoszenie UMCS

PL

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jako instytucja partnerska Universidade de Brasília  (UnB) informuje o możliwości podjęcia studiów w Brazylii.

Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów i pracowników uczelni pragnących podjąć studia magisterskie i doktoranckie na ponad 30 kierunkach UnB.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://int.unb.br/br/selecoes-int/abertas/954-edital-01-2023-dpg-int-versao-em-portugues

Informacji udziela również dr Natalia Klidzio z Katedry Portugalistyki im. Luísa Lindleya Cintry w Lublinie natalia.klidzio@mail.umcs.pl.

PT

A Universidade Maria Curie-Skłodowska como instituição parceira da Universidade de Brasília (UnB) informa a publicação do 1º Edital de Internacionalização Discente de Pós-Graduação da Universidade de Brasília.

São vagas e bolsas de estudos para mestrado e doutorado em mais de 30 áreas do conhecimento para alunos, ex-alunos e funcionários da universidade.

As pessoas interessadas podem acessar o link para o edital em português: https://int.unb.br/br/selecoes-int/abertas/954-edital-01-2023-dpg-int-versao-em-portugues

Os interessados podem também obter mais informações com a Doutora Natalia Klidzio da Cátedra de Estudos Portugueses Luís Lindley Cintra em Lublin natalia.klidzio@mail.umcs.pl

ENG

The Maria Curie-Skłodowska University as a partner institution of the University of Brasília (UnB) informs the publication of the 1st Call for Internationalization of Graduate Students at the University of Brasília.

There are vacancies and scholarships for masters and doctorates in more than 30 areas of knowledge.

This is a program exclusively aimed at UnB partners: interested parties need to prove some relationship with partner institutions - either as students, alumni or even employees.

Interested persons can access the link to the call in English: https://int.unb.br/br/selecoes-int/abertas/955-call-for-application-int-dpg-01-2023-english-version

Information is also provided by Dr. Natalia Klidzio from the Department of Portuguese Studies Luís Lindley Cintra in Lublin natalia.klidzio@mail.umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2023