"Kultura i wartości" - wzrost punktacji Index Copernicus

Kwartalnik „Kultura i Wartości” umocnił swoją pozycję wśród polskich czasopism filozoficznych indeksowanych przez Index Copernicus. W ramach Index Copernicus Journals Master List za rok 2013 uzyskał punktację ICV 6.53  (w zeszłorocznej indeksacji dotyczącej roku 2012 otrzymał punktację 5.32) journals.indexcopernicus.com

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2015