Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów

Wydziałowa Komisja do Wspierania Badań Młodych Naukowców ogłasza nabór wniosków na prowadzenie w 2017r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 

Wnioski wraz z planem zadania badawczego (wzór w załączeniu zał. 1) zaopiniowane przez:

  • Kierownika Zakładu i Dyrektora Instytutu (pracownicy) należy składać do 28.04.2017r. /piątek/ w Sekretariacie Instytutu.
  • promotora i Kierownika Studiów Doktoranckich (doktoranci) należy składać do 28.04.2017r. /piątek/  w Dziekanacie p.6.

Zasady gospodarowania środkami dotacji MNiSW ustalone przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej znajdują się na stronach internetowych Biura ds. Badań Naukowych: http://www.umcs.pl/pl/badania-i-rozwoj,258.htm

 

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2017