Konferencja: Teatr, teatralizacja, performatywność

W imieniu Zakładu Estetyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Teatr, teatralizacja, performatywność, która obędzie się w dniach 28-31 maja 2015 roku w Zakopanem.

Od kilku lat toczy się dyskusja w środowiskach teatrologicznych, estetycznych, filozoficznych, socjologicznych, kulturoznawczych na temat ekspansji idei performatywności. Celem konferencji jest rekonstrukcja drogi jaką przebyła idea performatywności od kontekstu teatrologicznego ku szeroko pojmowanym sztukom i działaniom performatywnym a także określenie roli jaką w tym procesie odgrywa  zjawisko teatralizacji rzeczywistości.

Więcej informacji na stronie: sztuka.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2015