Konferencja "Obraz między sacrum i profanum"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Trzeciej Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej  z cyklu: Co i jak poznajemy przez obrazy? Obraz między sacrum i profanum, 12-14 października 2016 r., Lublin – Kazimierz Dolny nad Wisłą.

Organizatorem konferencji jest Zakład Filozofii Kultury na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Celem konferencji jest wielostronna analiza zjawisk, które tworzą dokonujący się w kulturze zwrot ikoniczny, a także określenie, na czym polega recepcja rzeczywistości, która odwołuje się do obrazów, a nie tylko słów i pojęć.

Program konferencji: http://obrazy.umcs.pl/program-konferencji

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://obrazy.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy do czynnego oraz biernego udziału w konferencji.

Organizatorzy

Organizator:
Patronat:
  Patronat medialny:  

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2016