Konferencja Naukowa TYGIEL 2016

VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016, „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 12-13 marca 2016 r. Możliwość rejestracji na konferencję została przedłużona do dnia 5 lutego 2016. 

Więcej informacji: www.konferencja-tygiel.pl

Celem konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2016