Komunikat Rektora w sprawie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem

Komunikat Rektora

Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS - CoV - 2

 

 1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS - CoV - 2 wszelkie wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do/z krajów wymienionych w aktualnym Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Pracownicy, studenci i doktoranci UMCS powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez dwa tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić kierownika właściwej jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki).
 3. Zaleca się, aby w miarę możliwości, wszelkie uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje naukowe zostały przeniesione na inny termin  lub ostatecznie odwołane.
 4. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR lub do lekarza rodzinnego).
 5. Proszę również śledzić aktualne komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosować się do zawartych w nich zaleceń.
 6. Wszelkie informacje dotyczące koronawirusa zawarte są na stronie internetowej www.umcs.pl w zakładce Lublin, koronawirus - informacje.

  Aktualności

  Data dodania
  5 marca 2020