Komunikat Dziekana w sprawie zaliczeń i egzaminów w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo,

informuję, że zaliczenia końcowe i egzaminy w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Filozofii i Socjologii odbywają się w trybie „zdalnym”. Zasady ich przeprowadzania są określone w Zarządzeniu nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Z wyrazami szacunku
Leszek Kopciuch

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2020