Kolokwium habilitacyjne dra Waldemara Pycki

mgr Anna Szlachetka

02.06.2015

Zawiadomienie

 Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii  UMCS w Lublinie zawiadamia, że 24.06.2015 r. o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii przy pl. Marii Curie -Skłodowskiej 4, odbędzie się

kolokwium habilitacyjne

 dra Waldemara Pycki

 temat rozprawy habilitacyjnej:

 „Myśl Sokratesa na tle wcześniejszej koncepcji uprawiania filozofii.”

 

 Recenzenci: Prof. dr hab. T. Jacek Filek (UJ) Kraków

                     Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (KULJPII) Lublin

                     Dr hab. Dariusz Kubok, prof. nadzw. (UŚ) Katowice

                     Dr hab. Jolanta Świderek (UMCS) Lublin

 

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Instytutu Filozofii.