Katedra Logiki i Kognitywistyki

Kierownik Katedry: dr hab. Piotr Konderak, prof. UMCS

E-mail: piotr.konderak@mail.umcs.pl
Tel.: +48 506 005 048

Problematyka

W Katedrze Logiki i Kognitywistyki formułowane są propozycje rozwiązań istotnych problemów z zakresu logiki filozoficznej i formalnej, ontologii, semiotyki kognitywnej, filozofii umysłu, nauk komputerowych oraz  pistemologii. Podejmowane badania dotyczą, między innymi, ontologii światów możliwych i sytuacji, kategorii predykacji, recepcji filozofii Koła Wiedeńskiego, podstaw analizy danych w kontekście arytmetyki modularnej, topologicznych aspektów zbiorów przybliżonych,  semantyki i semiotyki języka naturalnego, w tym głównie związku między pojęciem użycia wyrażeń a koncepcją semiotyki, a także semantyki niszy poznawczych. W Katedrze realizowane są również badania nad rolą ucieleśnionych, usytuowanych i rozszerzonych podejść do poznania w wyjaśnianiu procesów tworzenia znaczeń, oraz nad problematyką multimodalności i polisemiotyczności poznania w kontekście kognitywizmu i e-teorii. Ponadto, analizowany jest problem kreatywności w naukach komputerowych oraz podejmowane są próby konstruowania modeli poznania w automatycznych odkryciach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu, czy systemy komputerowe mogą być, podobnie jak ludzie, systemami semiotycznymi. Badania dotyczą również problematyki podmiotowości i racjonalności rozszerzonych systemów poznawczych, oraz implikacji filozoficznych tezy aktywnego eksternalizmu.

Ogólne tematy badawcze:

 • logika fikcji
 • formalne teorie przedmiotów intencjonalnych
 • logiczne analizy języka naturalnego
 • analizy danych
 • filozofia informatyki
 • systemy odkryć naukowych
 • filozofia nauki i jej historia
 • metodologia nauk
 • ekologia poznawcza
 • reprezentacje wiedzy
 • semiotyka kognitywna
 • filozofia umysłu
 • problem istnienia wolnej woli

(Szczegółowe informacje na profilach pracowników)

Historia

 • W 1945 r. (wkrótce po utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) powstała Katedra Filozofii I (kierownik: prof. dr N. Łubnicki) i Katedra Filozofii II (kierownik: prof. dr hab. S. Harassek).
 • W 1956 r. powstał Zakład Logiki i Historii Filozofii (kierownik: prof. dr N. Łubnicki).
 • W 1973 r. na skutek podziału Zakładu Logiki i Historii Filozofii wyodrębnił się Zakład Logiki i Metodologii Nauk (kierownik: prof. Leon Koj)
 • Od roku 1994 po dzień dzisiejszy jednostką kieruje prof. J. Paśniczek. W międzyczasie Zakład został przekształcony – z uwagi na zmianę profilu badawczego i dydaktycznego - w Katedrę Logiki i Kognitywistyki. Obecnie zatrudnia 9 pracowników, w tym 6 ze stopniem doktora habilitowanego i jednego ze stopniem profesora zwyczajnego.

Najważniejsze publikacje