Immatrykulacja WFiS 2022/23

04.10.2022

Nowi studenci złożyli ślubowanie. Uroczysta Immatrykulacja I roku Wydziału Filozofii i Socjologii odbyła się w sobotę 1 października 2022 roku.

fot.: Emil Bartkiewicz, Tomek Poślada