Immatrykulacja WFiS 2015/16

05.10.2015

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filozofii i Socjologii.

fot. Krzysztof Trojnar