Forgiveness as a philosophical problem (PTF)

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Forgiveness as a philosophical problem". Referat wygłosi prof. dr hab. Oliver Hallich (Uniwersytet Duisburg-Essen).

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 roku o godzinie 13-tej, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

    Aktualności

    Data dodania
    10 listopada 2016