Filozofia jako sztuka życia w dobie późnego kapitalizmu - dyskusja po sesji

30.11.2022

dr Jakub Dadlez, Kat. Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej
pomysłodawca, reżyser i moderator sesji "Filozofia jako sztuka życia w dobie późnego kapitalizmu"