Dzień Socjologa 2023 (25.05.)

W czwartek, 25 maja 2023 r. odbędą się na Wydziale Filozofii i Socjologii obchody Dnia Socjologa. Wszystkich chętnych zapraszamy do Auli WFiS, start o 9:00.

Dzień Socjologa 2023

Konferencja Naukowa „Miasto – Mieszkańcy - Aktywność”

Instytut Socjologii
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

25.05.2023

Program

9:00-9:30 Otwarcie Dnia Socjologa 2023

• JM prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS
• dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Dziekan WFiS
• dr hab. Stanisław Lachowski prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Socjologii

miejsce: aula WFiS

9:30-11:00 Sesja I - plenarna

Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS

• prof. dr hab. Irena Machaj, AJzP,  Czy postępujący indywidualizm sprzyja wytwarzaniu bezpiecznej przestrzeni społecznej?
• prof. dr hab. Barbara Fatyga, UW, Dane na miejskim bruku - nowe metody badania
• dr hab. Dariusz Wadowski, prof. KUL, Dylematy i problemy badań jakości usług publicznych miasta

miejsce: aula WFiS

11:00-11:15 przerwa kawowa

11:15-13:00 Panel ekspercki

Współzarządzanie miastem w modelu poczwórnej helisy. Szanse i wyzwania dla Lublina

Moderator: dr Andrzej Stawicki, UMCS

• dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
• prof. dr hab. Jan Pomorski, Wydział Historii i Archeologii UMCS
• dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
• dr Henryk Łucjan, Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
• mgr Anna Schmidt-Fiedler, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

miejsce: aula WFiS

13:00-13:30 przerwa kawowa

13:00 Sesja II – sesja plakatowa

Otwarcie: dr Ewa Lecka

• dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS, IS UMCS, dr Ewa Lecka, IS UMCS, Teatr im J. Osterwy w opinii mieszkańców Lublina
• Studenci 2 i 3 roku Kognitywistyki UMCS pod kierunkiem dr hab. Anny Witeska-Młynarczyk, IS UMCS, Mapowanie miasta z dziećmi. Perspektywa childhood studies
• Studenci 1 roku Socjologii UMCS pod kierunkiem dr hab. Anny Witeska-Młynarczyk, IS UMCS, Staying sane in the city. Perspective of sociology of things
• Monika Sobiesiak, I rok Socjologii II stopnia, Prawa kobiet w sztuce miejskiego protestu. Iran 2022-2023
• Mateusz Gancarz, Magdalena Blacha, Bartłomiej Figarski, dr Agnieszka Buczaj, dr Anna Pacyna, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Czas wolny lubelskich studentów
• mgr Monika Kaczoruk, mgr Piotr Lutomski, dr n. o zdr. Paulina Kaczor-Szkodny, dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW, Lubelski senior w mieście. Analiza miejskiej strategii polityki senioralnej
• dr Andrzej Stawicki, IS UMCS, W stronę uniwersytetu otwartego? Szanse i wyzwania dla współpracy nauki z otoczeniem
• Marta Nazaruk-Napora, Agnieszka Duda-Jastrzębska, Lubelska Grupa Badawcza, Bliżej ludzi-socjologia w dialogu
• dr Artur Wysocki, IS UMCS, Świat Artystyczny teatrów tańca w Lublinie z przełomu XX i XXI w. Socjologiczne studium z zakresu instytucjonalnej teorii sztuki
• Julia Adamowicz, Julita Walenkiewicz, Filip Ciszek, Michał Kwiecień, Jakub Tokarz,  Koło Badaczy Społecznych UMCS, Tożsamość (w) przestrzeni uniwersytetu

miejsce: hol przed aulą WFiS

13.30-15.00 Sesja III

Lublin i jego mieszkańcy – perspektywa badawcza

Przewodnicząca: dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

• dr Małgorzata Dziekanowska, IS UMCS, Tożsamość miejsc, tożsamość ludzi. Casus ul. Lubartowskiej
• dr Joanna Bielecka-Prus, IS UMCS, Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030
• dr Aleksandra Kołtun, IF UMCS, dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, IS UMCS, Noc kultury. Święto miasta i fenomen społeczny
• dr Karolina Podgórska, IS UMCS, Lublin i jego mieszkańcy w obliczu kryzysu – działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy po 24 lutego 2022
• dr Michał Nowakowski, IS UMCS, Jazda rowerem w mieście jako praktyka społeczna

miejsce: aula WFiS

15.30-17.30 Sesja plenerowa  i podsumowanie

Baobab jako nowa przestrzeń integracji

miejsce: Lublin, Krakowskie Przedmieście 39b

Realacja fotograficzna z wydarzenia

Zdjęcia: Julia Adamowicz i Tomek Poślada

Program do pobrania (wydruk A4)

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2023