Dzień informacyjny „Europa w zmieniającym się świecie”

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w spotkaniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020 „Europa w zmieniającym się świecie”, który odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-14:30 w IMM – Instytucie Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie otwartych i przyszłych konkursów o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjno-badawczych w obszarze badań społecznych, jak również w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, akcjach COST oraz inicjatywach realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja

Kontakt KPK:
Mikołaj Pyczak
+48-664-032-125
mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2017