Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce

Zakład Estetyki, Instytutu Filozofii, Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce 1-4 VI 2017 roku, Zakopane.

Od zawsze istniało malarstwo, rzeźbiarstwo, poezja, ale nie zawsze istniało pojęcie sztuki spajające te praktyki – tak J. Rancière kwituje meandry, jakimi przez wieki praktyka artystyczna usiłowała dochodzić swojej specyfiki. I chyba bezskutecznie. Wszelkie bowiem próby jej skonceptualizowania/zdefiniowania okazywały się zawodne – a to za szerokie, a to za wąskie. Artystyczna twórczość i artystyczny artefakt nadal stanowią tajemnicę dla logicznych definicji, które jeśli stosowane konsekwentnie, to pozostawiają poza swoimi granicami zbyt wiele tego, co rozpoznajemy jako sztuka. Nie przeszkadza nam to jednak uczestniczyć w „świecie sztuki”, rozlewającym się coraz częściej poza granice instytucjonalne. Na jakiej zatem podstawie w danych przedmiotach, działaniach, pomysłach, projektach widzimy przejawy praktyki artystycznej. I czy to, co sytuuje się poza nią nie jest dla niej samej cenne i konstytutywne? Pola sztuki i ich marginesy – to temat kolejnej zakopiańskiej konferencji Zakładu Estetyki UMCS w Lublinie.

Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji: sztuka.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2017