Debata: ETYKA I WARTOŚCI W BIZNESIE

ZAKŁAD ETYKI WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na debatę naukowo-biznesową
„ETYKA I WARTOŚCI W BIZNESIE”

Debata odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Celem wydarzenia jest dyskusja na temat etyki i wartości w szeroko pojmowanej działalności gospodarczej, a także wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy środowiskiem naukowym a praktykami biznesu. Refleksja nad źródłem wartości etycznych w biznesie, a także ich rolą i znaczeniem w kształtowaniu kultury organizacyjnej znajduje swoje uzasadnienie w kontekście pojawiających się w biznesie XXI wieku moralnych problemów i dylematów związanych z kryzysem aksjologicznym oraz rozwojem technologii cyfrowych. Wydarzenie skierowane jest do studentów oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu.  W jego ramach odbędą się wystąpienia prelegentów, panel dyskusyjny oraz warsztaty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przywództwa i kultury organizacyjnej. Debata stanowić będzie wstęp do organizowanej w przyszłym roku I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Biznesowej z cyklu Business isn’t just business dotyczącej m.in. zagrożeń, wyzwań i perspektyw, które stoją przed etyką i biznesem w epoce 2.0.

Program:

10:00-10:10 Otwarcie debaty

10:10-11:10 Wystąpienia prelegentów

  • Jarosław Wojewoda, Kierownik Działu Marketingu, Public Relations i CSR – Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – czy to się może opłacać?”
  • Szymon Gruszka, Konsultant ds. strategicznych FM Group World „Wpływ zaufania na tempo rozwoju biznesu”
  • Tomasz Kuryło, Prezes Zarządu Enzo Sp. z o.o. „Spójność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji”

11:10-11:40 Panel dyskusyjny z prelegentami oraz zaproszonymi gośćmi

11:40-12:00 Zakończenie debaty i przerwa kawowa

12:00-15:00 Warsztaty

  • Jarosław Wojewoda „Obszary Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w praktyce”
  • Szymon Gruszka „Jak rozpocząć budowanie swojego osobistego przywództwa”
  • Tomasz Kuryło „Wartości i kultura organizacyjna”

Udział w debacie i warsztatach jest bezpłatny. Z uwagi na wysoką wartość merytoryczną oraz praktyczną warsztatów liczba miejsc jest ograniczona, zaś o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonywać, wysyłając swoje dane (imię i nazwisko/kierunek/rok studiów/ zawód/tytuł warsztatu) na adres e-mail: debata@onet.eu

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/1527246827513715

    Aktualności