Czy jesteś najlepszą wersją samego siebie?

25.05.2015

W ramach akcji pomocy dzieciom, 20 maja na Wydziale Filozofii i Socjologii odbyły się warsztaty i szkolenia: Czy jesteś najlepszą wersją samego siebie? Wydarzenie dotyczyło kreowania własnego wizerunku, doskonalenia umiejętności kreowania wizerunku w sieci i w rzeczywistości przez studentów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

fot. Krzysztof Trojnar